Územní rozhodnutí č. 3/2017 č.j. MUPO-29222/2016/SU/TRM


Územní rozhodnutí č. 3/2017 o umístění stavby: Přístupová optická síť Pohořelice, I. etapa na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: Situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu