Územní rozhodnutí č. 32/2020 čj. MUPO-61441/2020/SU/AUV

Územní rozhodnutí č. 32/2020 o umístění stavby: Troskotovice - veřejné osvětlení na pozemcích v k. ú. Troskotovice.

Příloha: Celková situace stavby

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu