Územní rozhodnutí č. 33/2016 č.j. MUPO-2097/2016/SU/AUV


Územní rozhodnutí č. 33/2016 o umístění stavby: Optický kabel Přibice na pozemcích parc. č. 1592/3, 1660/16, 1660/19, 1712/5, 1712/15, 1712/21, 1712/22, 1712/23, 1712/24, 1712/26, 1712/32, 1712/136, 1800/42, 2200/1, 2205/1 v k.ú. Přibice.

Příloha: situace, výkres č. 1, 2, 3 a 4

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu