Územní rozhodnutí č. 34/2017 č.j. MUPO-3759/2017/SU/HRI


Územní rozhodnutí č. 34/2017 o umístění stavby: Veřejné osvětlení - Pohořelice, Znojemská, U Cihelny na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu