Územní rozhodnutí č. 36/2016 č.j. lMUPO-12008/2016/SU/HRI


Územní rozhodnutí č. 36/2016 o umístění stavby: Úprava vody Loděnice - rekonstrukce na pozemcích v k.ú. Jezeřany a k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

Příloha: Situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu