Územní rozhodnutí č. 39/2017 č.j. MUPO-6841/2017/SU/TRM

Územní rozhodnutí č. 39/2017 o umístění stavby: Vodovod a veřejné osvětlení Pohořelice - U Cihelny na pozemcích par. č. 414/7, 470, 476, 488, 500 a 510 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace č. C-02

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu