Územní rozhodnutí č. 42/2016 č.j. MUPO-14464/2016/SU/HRI


Územní rozhodnutí č. 42/2016 o umístění stavby: Vlasatice - kanalizace a ČOV na pozemcích v k.ú. Vlasatice.

Příloha: situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu