Územní rozhodnutí č. 43/2018 č.j. MUPO-28967/2018/SU/SOP

Územní rozhodnutí č. 43/2018 o umístění stavby: Ivaň, obnova TS ZD na pozemcích v k.ú. Ivaň.

Příloha: Výkres situace C3

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu