Územní rozhodnutí č. 49/2015 č.j. MUPO 38757/2015


Územní rozhodnutí č. 49/2015 o umístění stavby: Veřejné osvětlení Troskotovice na pozemcích ZE p. č. 365 a 336/2 a na p.č. KN 302 v k.ú. Troskotovice.

Příloha: situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu