Územní rozhodnutí č. 54/2015 č.j. MUPO 42980/2015


Územní rozhodnutí č. 54/2015 o umístění stavby: Vranovice - bytová zástavba Kopečky, komunikace, chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení a rozhlas

Příloha: výkres situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu