Územní rozhodnutí č. 61/2017 č.j. MUPO-26264/2017/SU/SOP

Územní rozhodnutí č. 61/2017 o umístění stavby: Farma pro chov brojlerů Šumice na pozemcích v k.ú. Šumice.

Příloha: výkres situace č. C2

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu