Územní rozhodnutí č. 6/2019 čj. MUPO-4961/2019/SU/SVB

Územní rozhodnutí č. 6/2019 o umístění stavby: Přístupová optická síť Pohořelice, 2. etapa

Příloha: výkres situace č. C1.2

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu