Územní rozhodnutí č. 67/2016 č.j. MUPO-17771/2016/SU/HRI


Územní rozhodnutí o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, přel. NN, město

Příloha: situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu