Územní rozhodnutí č. 67/2017 č.j. MUPO-25935/2017/SU/SOP

Územní rozhodnutí č. 67/2017 o umístění stavby: Pohořelice - Stará obec, přípojky IS na pozemcích v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: Situační výkres C2

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu