Územní rozhodnutí č. 70/2017 č.j. MUPO-15682/2017/SU/TRM

Územní rozhodnutí č. 70/2017 o umístění stavby: Technická a dopravní infrastruktura pro chatovou osadu na pozemcích v k.ú. Pasohlávky.

Příloha: Koordinační situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu