Územní rozhodnutí č. 72/2017 č.j. MUPO-15675/2017/SU/TRM

Územní rozhodnutí č. 72/2017 o umístění stavby: Pasohlávky - východ, lokalita 32 RD, technická a dopravní infrastruktura na pozemcích v k.ú. Pasohlávky.

Příloha: Situace C3

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu