Územní rozhodnutí č. 83/2016 č.j. MUPO-22527/2016/SU/HRI

Územní rozhodnutí č. 83/2016 o umístění stavby: Přístupová optická síť Cvrčovice na pozemcích v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic.

Příloha: situační výkres


  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu