Územní rozhodnutí č. 84/2017 č.j. MUPO-32733/2017/SU/TRM

Územní rozhodnutí č. 84/2017 o umístění stavby: Prodloužení vedení závlahového systému na pozemcích p. č. 8103, 8097, 8106, 8133, 8256 v k.ú. Drnholec a na pozemcích p. č. 1757, 2035, 2024, 2067, 1941 v k.ú. Troskotovice.

Příloha: Celkový situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu