Územní rozhodnutí č. 85/2017 č.j. MUPO-47961/2017/SU/HRI

Územní rozhodnutí č. 85/2017 o umístění stavby: Pohořelice - Velký Dvůr, kanalizace.

Příloha: Situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu