Územní rozhodnutí č. 86/2017 č.j. MUPO-45688/2017/SU/HRI

Územní rozhodnutí č. 86/2017 o umístění stavby: Čistírna odpadních vod a kanalizace Troskotovice na pozemcích v k.ú. Troskotovice.

Příloha: Situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu