Územní rozhodnutí č. 89/2016 č.j. MUPO-22812/2016/SU/TRM


Územní rozhodnutí č. 89/2016 o umístění stavby: Výstavba chodníku, rozšíření veřejného osvětlení, přechod pro chodce, místo pro přecházení, výměna přístřešku pro autobusové zastávky na pozemcích v k. ú. Malešovice.

Příloha: Situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu