Územní rozhodnutí č. 9/2017 č.j. MUPO-31524/2016/SU/TRM


Územní rozhodnutí č. 9/2017 o umístění stavby - změna: Vedení komunikační sítě na pozemcích v k. ú. Odrovice, k. ú. Cvrčovice u Pohořelic a k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu