Územní rozhodnutí č.66/2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby:
Oprava místních komunikací v obci Přibice SO 101 Komunikace „Dolní Sliník“ na pozemcích parc.č. 1292/6, 1296/27, 1296/28, 1296/29, 1296/30, 1296/31, 1531/1, 1531/33, 1531/15 a st. 303
SO 104 Komunikace „U Vdolka“ na pozemcích parc.č. 1843/2, 2200/1 vše v k.ú. Přibice.

Územní rozhodnutí

Příloha 1

Příloha 2

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu