Územní rozhodnutí č.j. MUPO-17771/2018/SU/HRI

Územní rozhodnutí o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny, obnova NN

Příloha: Situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu