Územní rozhodnutí "Optika Přibice 2"

Odbor územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Pohořelice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění vydává
rozhodnutí o umístění stavby
„Optika Přibice 2“,
podzemní telekomunikační vedení sítí elektronických komunikací na pozemku parc. č. st.208, st.191, st.209, st. 319/2, st. 317, st. 318, st. 315, 1648/5, st.418, st.377, 1650/16, st.350, st.275, st.276, st.277, 1558, 1660/12, 1660/19, 2549/1, st.269, 2712/3, 1842, 1843/2, 1849/1, 1852/3, 1849/8, 1852/18, 1852/26, 1843/7, 2712/1, 1664/116, 2207/3, 1664/4, 2205/1, 2200/1, 1613/2, 1614, 1665/4, 2806/1, 1631/3, 1631/4, 4631/2, st. 351, 2206/1, 2199/2, 199/3, 2199/1, 2199/6, 1644/14, 1666, 2205/2, 1664/49, 1665/13, 1665/3, 2205/8, 2817/2, 1665/1, st. 383, 2205/3, 1664/10, 1664/21, 1532/1, 1531/1, 1531/33, 1292/6, 1296/29, 1296/30, 2190/6, 1533/5, 1534/2, 2197/1, 2197/3, 1536/11, 1534/6, 1534/5, 1139/6, 1533/6, 1533/7, 1534/4, 1536/1, 1535/3, 2198/1, 1644/2, 2197/2, 1644/1, 1644/3, 2187/9, 1643/3, 2188/5, 1644/45, 1644/4, 1645/1, vše v k.ú. Přibice.

Veřejná vyhláška

situace

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu