Územní studie Nová Ves

Účelem studie je vypracování koncepční územní studie v rozsahu řešeného území, jenž stanoví:

  • nové funkční a provozní uspořádání stávajících funkčních ploch
  • charakter těchto funkčních ploch a jejich provozní vazby
  • předpokládaný rozsah a situování navrhovaného objektu pro setkávání
  • navrhovaný charakter parkových ploch- rozsah odstavných ploch pro osobní automobily včetně základní komunikačních tras

Tato studie bude základním materiálem pro připomínkování, projednání a následnému zpřesnění programové náplně pro řešené území a jejich podrobnější řešení.

Přílohy

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu