Územní studie Troskotovice JS I (Jižní svahy 1)

Dne 29.06.2020 přijalo zastupitelstvo městyse Troskotovice Územní studii Troskotovice JS I (Jižní svahy 1) v k. ú. Troskotovice.

Textová část     příloha

Výkres širších vztahů

Analýza stávajícího stavu

Vlastnické vztahy

Urbanistická koncepce

Prostorové uspořádání

Řešení dopravní a technické infrastruktury

Vizualizace 1

Vizualizace 2