Územní studie Vlasatice

Dne 18.11.2021 požádala obec Vlasatice o zaevidování územní studie: "Územní studie Vlasatice". S ohledem na stávající charakter řešeného území, jeho vedení jako stabilizované plochy Br - plochy bydlení v rodinných domech a měněnou strukturu zástavby, je územní studie zaevidována pouze jako podklad pro pořízení změny územního plánu Vlasatice. Územní studie je ověřena ing.arch. Evou Uchytilovou, ČKA 03291.

Textová část

Přehledná situace

Katastrální situace

Koordinační situace

Situace

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu