V září 2022 bude zakázán provoz kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy

V září příštího roku začne platit podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zákaz používání kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Emisní třídu kotle je možné zjistit na výrobním štítku kotle nebo v technické dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. To, zda kotel splňuje požadavky dané zákonem o ochraně ovzduší, je také uvedeno v dokladu o kontrole technického stavu a provozu kotle provedené odborně způsobilou osobou.

Povinnost provést kontrolu technického stavu a provozu kotle se týká všech kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Kontrolu je nutno provádět pravidelně jednou za tři roky.  

Pokud kotel nevyhovuje stanoveným požadavkům, je třeba začít řešit jeho výměnu.

Ministerstvo životního prostředí poskytuje na výměnu nevyhovujících kotlů tzv. „Kotlíkové dotace“. Domácnosti s nižšími příjmy budou mít možnost získat na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj až 95 % dotaci. Žádosti bude přijímat Krajský úřad Jihomoravského kraje, spuštění programu se předpokládá v první polovině roku 2022.Za „nižší příjmy“ se pro potřeby přidělování dotace považuje příjem za rok 2020 nižší než cca 170 tis. Kč/os.

Kontakt: Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz, tel. 541651371

Ostatní domácnosti si budou moci požádat o dotaci na výměnu kotle nevyhovujícího zákonným limitům v programu „Nová zelená úsporám“ prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, příjem žádostí bude realizován od podzimu roku 2021. Tyto domácnosti budou mít možnost získat dotaci ve výši až 50 %.

Kontakt: zelená linka 800 260 500, e-mail: info@sfzp.cz

Podrobné informace ke všem poskytovaným dotacím jsou uvedeny na webových stránkách Státního fondu životního prostředí: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

Za porušení povinností daných zákonem o ochraně ovzduší hrozí provozovateli kotle pokuta:  

- ve výši až 20 000 Kč, pokud se provozovatel kotle neprokáže dokladem o kontrole technického stavu a provozu,

- ve výši až 50 000 Kč, pokud se při kontrole po 1. 9. 2022 prokáže, že kotel nesplňuje podmínky emisní třídy 3. a vyšší; nebo pokud bude provozovatel v kotli spalovat zakázaná paliva (uhelné kaly, odpadky, plasty apod.).

Zpracovala: Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí MěÚ Pohořelice, e-mail: ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497


Přílohy: (aktualizováno)

Kotlíkové dotace - všeobecné informace

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu