Vážíme si seniorů

Od roku 2013 mohou senioři využít možnosti blahopřání od představitelů města Pohořelice k významným životním jubileím (při dosažení věku 70 let, 75 let, 80 let, 85 let a výše). Zájemci proto musí vyplnit souhlasné prohlášení o poskytnutí osobních údajů (jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresa, tf. kontakt). Současně se bude konat 1x za rok společné setkání jubilantů s pohoštěním a programem.

Toto souhlasné prohlášení je možno odevzdat na MěÚ Pohořelice, odboru sociálním a zdravotním, 1. patro, Bc. Lenka Kampasová, popř. prostřednictvím členů sociální a zdravotní komise (Pohořelice – pí Šťastná Irena, pí Pirnusová Sonja, pí Holá Jana, Smolín – p. Kadlec Bohuslav, Nová Ves – pí Flodrová Anna).

Formulář souhlasného prohlášení k vyplnění

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu