Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části obce Smolín

Předmětem projektové dokumentace je návrh chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/39521, III/39522 a místní komunikace v obci Smolín včetně úpravy odvodnění, návrhu Veřejného osvětlení, návrhu opravního značení a stavební úpravy autobusové zastávky a zálivu a vytvoření ostrůvku na silnici III/39522. Jedná se o stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb.

CHODNÍKY

Stávající dlážděné plochy chodníků jsou v nevyhovujícím stavu (plošně propadliny v dlažbě, atd.) nebo kolem komunikací úplně chybí a chci musí vstupovat do komunikací, což je při dnešní intenzitě automobilového provozu nebezpečné

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stávající plochy zpevněných ploch jsou pouze vysypány štěrkem nebo asfaltovým recyklátem bez ohraničení a neodpovídání běžným standardům.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

Současný stav nástupní hrany, zálivu a nástupiště neodpovídá dnešním požadavkům a standardům, a nesplňují bezpečnostní požadavky, prvky.

ODVODNĚNÍ

Stávající odvodnění jen řešeno odvodem dešťové vody do silničních příkop a dále do vodního toku.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu