Veřejná vyhláška č. j. MUPO-10549/2021/ZP/TRR

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-10549/2021/ZP/TRR

Veřejná vyhláška  - oznámení o zahájení vodoprávního řízení k záměru Pohořelice – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV na pozemcích parc. č. 1723/3, 1723/4, 3027/2, 2027/22, 3027/23, 3027/27, 3027/34, 3027/56, 3027/57, 3027/58, 3027/59, 3027/60, 3027/61, 3027/62, 3027/63, 3027/64, 3027/65, 3027/66, 3027/67, 3027/70, 3027/72, 3027/73 a 3027/74 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou. 

Příloha: situace – zákres v katastrální mapě

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu