Veřejná vyhláška č. j. MUPO-15356/2022/ZP/VOL

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-15356/2022/ZP/VOL

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad zveřejňuje rozhodnutí o společném územním a stavebním povolení stavby vodního díla "Veřejná technická infrastruktura - Pohořelice západ" na pozemcích parc. č. 387/1, 387/6, 387/19, 392/8, 393/4, 393/5, 395, 559/1, 6383/1, 6383/4, 6383/5, 6383/6, 6386 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, obci Pohořelice, kraji Jihomoravském veřejnou vyhláškou č. j. MUPO-15356/2022/ZP/VOL z 08.04.2022 s mapovou přílohou.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu