Veřejná vyhláška č. j. MUPO-25138/2018/OD/SAM

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou č. j. MUPO-25138/2018/OD/SAM - " Pohořelice - IV. etapa, ulice Polní - inženýrské sítě"

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu