Veřejná vyhláška č. j. MUPO-54158/2021/ZP/VOL

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-54158/2021/ZP/VOL

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, vodního díla "Miroslavka, Troskotovice, úprava toku v ř. km 4,300 – 5,525" na pozemcích parc. č. 1576, 1577, 1578, 1580, 1581, 1582, 1595, 1596/1, 1596/3, 1597/1, 2586 v k. ú. Troskotovice, obci Troskotovice, kraji Jihomoravském vydané dne 24.01.2022 pod č. j. MUPO-54158/2021/ZP/VOL. Příloha- situace.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu