Veřejná vyhláška č.j. MO 74810/2020-1150Ol

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru oddělení státního dozoru Olomouc

- žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky

- Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice

 

 

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu