Veřejná vyhláška č.j. MUPO 12480/2019/KT/PPR

Městský úřad Pohořelice, odbor kancelář tajemníka oznamuje veřejnou vyhláškou možnost převzít písemnost pro adresáta: Nikol Helešicová, nar. 1999

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu