Veřejná vyhláška čj. MUPO-1990/2020/SU/LEB

Veřejná vyhláška: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznamuje účastníku řízení panu Peteru Holienčinovi, nar. r. 1969, možnost převzít si písemnost čj. MUPO-59894/2019/SU/LEB z 15.01.2020.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu