Veřejná vyhláška č.j. MUPO 301149/2016/KT/NEMI


Městský úřad Pohořelice vydává veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost pro adresáta: Světlana Kellnerová, nar. 1984, trvale bytem Pohořelice, Znojemská 1112.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu