Veřejná vyhláška č. j. MUPO-33639/2020/ZP/TRR

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-33639/2020/ZP/TRR

Oznámení o zahájení společného řízení ke stavbě vodního díla "Pohořelice - ul. Šumická, přeložka vodovodu" na pozemcích parc. č. 245/1, 277 a 282 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu