Veřejná vyhláška čj. MUPO-47169/2020/SU/AUV

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu: Rozvod optické sítě v obci Branišovice na pozemcích v k. ú. Branišovice.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu