Veřejná vyhláška č.j. MUPO-64282/2019/SU/TRM

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 3/2020 o umístění stavby: Optická přístupová síť Malešovice, 1. etapa na pozemcích v k. ú. Malešovice.

Příloha: situační výkres

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu