Veřejná vyhláška čj. MUPO-70828/2019/SU/LEB

Veřejná vyhláška: Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu