Veřejná vyhláška čj. MUPO-72102/2019/SU/LEB

Veřejná vyhláška: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad oznamuje účastníku řízení panu Peteru Holeinčínovi, nar. 1969, možnost převzít si písemnost čj. MUPO-65871/2019/SU/LEB z 19.11.2019.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu