Veřejná vyhláška čj. MUPO-74921/2019/SU/SOP

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 16/2020 o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, obnova NN na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkres situace stavby č. 10

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu