Veřejná vyhláška čj. MUPO-80353/2020/SU/SOP

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Smuteční síň a rozšíření hřbitova na pozemcích pč. 120/3, 127/1 a 131/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: katastrální situace stavby

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu