Veřejná vyhláška č.j. OÚPSÚ /21358/2015-21

územní rozhodnutí o umístění stavby "Oplocení rychlostní silnice R52", oplocení dálnice D52 a silnice I. třídy I/52 Brno-Rajhrad.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu