Veřejná vyhláška č.j. OUPSU/21358/2015-18

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad - oznámení o doplnění podkladů ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Oplocení rychlostní silnice R 52"

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu