Veřejná vyhláška č.j. SBS 01262/2021/ČBÚ-21/1

Český báňský úřad vydává veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a osobám, které nejsou správnímu orgánu známy, Rozhodnutí Českého báňského úřadu čj. SBS 01262/2021/ČBÚ-21, ze dne 17. 2. 2021, kterým bylo vráceno k novému projednání Usnesení Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského SBS 06093/2020/OBÚ-01-6 ze dne 6. 8. 2020, kterým bylo přerušeno řízení k žádosti organizace PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., Němčičky č.p. 94, 664 66 Němčičky, IČ: 26041782, o stanovení dobývacího prostoru Smolín - viz veřejná vyhláška

Příloha - Rozhodnutí

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu