Veřejná vyhláška č.j.MUPO-35680/2017/OD/BRI

Město Pohořelice zveřejňuje veřejnou vyhlášku - oznámení o pozbytí právní moci rozhodnutí č.j.: MUPO-26825/2016/OD/BRI

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu